Martı Container

Martı

Deniz Ticareti, İthalat Ve İhracat İle İlgili Terimler Ve Açıklamalar
 • ATA - Actual Time of Arrival - Varış Zamanı
 • ATB - Actual Time of Berth - Gerçek Yanaşma Zamanı
 • ATS - Actual Time of Sailing - Gerçek Kalkış (Seyire Başlangıç) Zamanı
 • BAF - Bunker Adjustment Factor - Yakıt Ayarlama Oranı
 • CAF - Currency Adjustment Factor - Döviz Ayarlama Oranı
 • CF - Cost & Freight - Satıcının sorumlulğu konteyner tahliye limanına varıncaya kadardır. Navlun ve Taşıma bedelleri satıcıya aittir.
 • CIF - Cost, Insurance & Freight - Satıcının sorumluluğu konteyner tahliye limanına varıncaya kadardır. Navlun, Sigorta ve Taşıma bedelleri satıcıya aittir.
 • CMC - Container Movement Control - Konteynerlerin takibini, demuraj (demurrage) hesaplarını yapan ve boş/dolu konteyner bilgilerini saptayan sistemdir.
 • ETA - Estimated Time of Arrival - Tahmini Varış Zamanı
 • ETB - Estimated Time of Berthing - Tahmini Yanaşma Zamanı
 • ETS - Estimated Time of Sailing - Tahmini Kalkış (Seyire Başlangıç) Zamanı
 • EXW - Ex-Works - Satıcının sorumluluğu fabrika teslimine kadardır. Navlun ve diğer bedeller alıcı tarafından ödenir.
 • FCL - Full Container Load - Konteynırın tek bir satıcı/üretici tarafından işgâl edildiğini belirtir.
 • FI - FOFree In - Free OutYükleme ve tahliye ücretleri navluna dahil değildir.
 • FI - LOFree In - Liner OutYükleme ücreti navluna dağil değildir. Tahliye ücreti navluna dahil edilmiştir.
 • FOB - Free On Board - Satıcının sorumluluğu konteyner geminin güvertesine yükleninceye kadardır. Navlun alıcı tarafından ödenir.
 • FOT - Free On Truck - Satıcının sorumluluğu konteyner TIR’a veya komyona yükleninceye kadardır. Navlun alıcı tarafından ödenir.
 • LI / FO - Liner In / Free - OutYükleme ücreti navluna dahil edilmiştir. Tahliye ücreti navluna dahil edilmemiştir.
 • LI / LO - Liner In / Liner Out - Yükleme ve tahliye ücretleri navluna dahil edilmiştir.
 • POD - Port Of Delivery - Tahliye Limanı
 • POL - Port Of Loading - Yükleme Limanı
 • THC - Terminal Handling Cost - Limandaki istifleme ve elleçleme ücretleri.