Martı Container

Martı

Martı'da Kariyer

MARTI için insan kaynakları yönetimi anlayışı; iş yapılan taşımacılık sektörünün ihtiyaçlarına uygun, performansı destekleyici, stratejik hedefleri ve yaklaşımları benimseyen uygulamaların oluşturulmasını içermektedir.

MARTI'da insan kaynakları politikaları, şirketimizin özel koşullarına ve ihtiyaçlarına yönelik esnekliği sağlayacak biçimde belirlenir. Bu politikaların oluşumunda temel amaç, MARTI’ nın insan kaynağının yönetimine yönelik öncelikler ve uygulamaların dayandığı temel anlayışı belirlemektir.

MARTI'da kariyer ve iş fırsatları bu sayfada paylaşılacaktır. Her başvuru için CV'nizi [email protected] adresine mail ile göndermeniz talep edilmektedir.